automatyczne regały

składowanie

BLACH I DŁUŻYC

znaczna oszczędność powierzchni składowania - nawet do 80%

bezpieczeństwo

system "ready to use"

modułowy, łatwy we wdrożeniu

integracja z WMS

bardzo ciężkie towary

magazyn blach i dłużyc

regał na blachy

Co to jest LogiTower?

LogiTower to bardzo pojemny automatyczny
regał magazynowy wysokiego składowania
do magazynowania bardzo ciężkich lub długich towarów. Projektowany jest indywidualnie pod Klienta, wykorzystując całą dostępną wysokość pomieszczeń.
System umożliwia ergonomiczne
i bezpieczne składowanie:

nawet do 6 ton/półkę

do 8 metrów szerokości

Jak to działa?

Regały automatyczne na blachy i dłużyce
to system, w którym podajnik dostarcza półki z towarem umieszczone nie tylko
w jednej lub dwóch kolumnach składowania , ale jest również możliwość grupowania wielu słupów składowania, które obsługiwane są przez windę. Półki
ze względu na rozmiar i udźwig, wysuwane są na zewnątrz regału gdzie odbiór następuje przez podnośniki , suwnice
lub inne manipulatory.

Stacja załadowcza
i depaletyzująca wiązki blach lub dłużyc umożliwia składowanie towarów bezpośrednio na półkach regału.

Jakie jest najczęstsze zastosowanie?

Składowanie ciężkich i dużych gabarytowo towarów m.in:


blachy

rury

pręty

matryce

profile okienne

listwy

narzędzia

itp.

PROFILE I RAMY

BLACHY

RURY

KOMPONENTY METALOWE

PŁYTY DREWNIANE

NARZĘDZIA SPECJALNE

KORZYŚCI

Wykorzystanie całej dostępnej wysokości pomieszczenia oraz ułożenie półek jedna pod drugą bez strat na “puste przestrzenie”.

Bezpieczeństwo

i ergonomia

Utrzymanie wysokich standardów BHP dla złożonych i trudnych operacji magazynowych towarów ciężkich i wielkogabarytowych.

Automatyczne regały magazynowe mogą przechodzić przez kilka kondygnacji, stąd pobieranie i załadunek towarów może odbywać się na różnych poziomach.

Elastyczność

Oszczędność powierzchni

Regał typu winda LEAN-LIFT

Automatyczny regał magazynowy
na towary
o różnych gabarytach
i wadze
do 1000 kg/półkę.

Regały magazynowe karuzelowe

Regał automatyczny działający na zasadzie karuzeli na drobne elementy lub
w standardowych opakowaniach.

Regał typu karuzela ROTOMAT

Regały magazynowe karuzelowe